Uslovi gajenja voća u južnom Banatu

Pin It

O uslovima gajenja voća u južnom Banatu govorio je za naš program mast. Inž. poljoprivrede Vladimir Čolović, savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savetodavne službe Istututa „Tamiš“ u Pančevu.

POLITIKA