Ambasador Slovačke u Padini

Pin It

Ambasador Slovačke u Beogradu Fedor Rosoha i treći sekretar ambasade Boris Konček posetili su 29. avgusta Padinu.