Debeljača i Ortiloš postali bratska mesta

Pin It

U Debeljači je u petak 20. maja potpisan sporazum o bratimljenju između Debeljače i mesta Ortiloš iz Mađarske republike. 

Tags:

POLITIKA