Promocija knjige o Martinu Jonašu

Pin It

Prezentacija knjige Uspomene Martina Jonaša na susrete sa svetski poznatim ličnostima autora Vladimira Valentika održana je 12. juna u Spomen domu Martina Jonaša.

POLITIKA