Održana stočna i robna pijaca u Debeljači

Pin It

U petak 30. aprila održana je stočna i robna pijaca u Debeljači. U prilogu koji sledi govore direktor JKP „4. oktobar“ Laslo Jover, kao  i prodavci.   

POLITIKA