Galerija naivne umetnosti održala godišnju skupštinu

Pin It

Galerija naivne umetnosti je u utorak 22. januara održala svoju godišnju skupštinu. Slikari se okupljaju tradicionalno početkom godine sa ciljem sumiranja rezultata ali i predstavljanja planova za tekuću godinu.

POLITIKA