600 balíčkov zo Slovenska pre chránencov Sociálneho strediska

Štampa

Do priestorov Strediska pre sociálnu prácu Kovačica v pondelok dorazili vianočné balíky zo Slovenska pre deti z náhradných rodín, deti z rodín v sociálno-hmotnej núdzi a deti so zdravotnými prekážkami.