Záver projektu Jej výsosť Tekvica - potravina a liek

Štampa

 

Spolok žien z Padiny uzavrel projekt Jej výsosť Tekvica - potravina a liek, ktorý toho roku prebiehal vo viacerích fázach.