14. Detská svadba v Kovačici

Štampa

Detská svadba v Kovačici v nedeľu 29. augusta mnoho divákov z tohto mesta, avšak hra detí o svadobnú slávnosť oslovila aj početných hostí z iných prostredí. Na javisku v Dome kultúry sa zabávala, bezmála, stovka detí.

Tags: