Odmenili najkrajšie práce o Jankovi Bulíkovi a najkreatívnejšie omaľované rúška žiakov základnej školy mladých pokolení

Štampa

V stredu 14.októbra na kovačickej základnej škole zrealizovali projekt venovaný osobnosti a dielu Dr.Janka Bulíka, ktorým bola obsiahnutá výstava výkresov, literárnych prác a prezentácie odmenených na celoškolskej súťaži. Tento prokjekt je zrealizovaný namiesto pouličného behu, ktorý nesie meno Dr.Janka Bulíka a ktorý sa už z dobre známych dôvodov nemohol uskutočniť. Okrem tejto témy, žiaci mali možnosť vyjdriť sa umelecky aj k aktuálnej téme pandémii Covid 19.

Tags: