• Ove godine izostaće zbor pandemije tradicionalna Svetosavska akademija. Javni medijski servis će u terminu održavanja akademije emitovati pored ostalog i petominutni igrani film o Mihajlu Pupinu.