Zaprašivanje komaraca najavljeno za 30. jul

Pin It

Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kovačica biće obavljeno u četvrtak 30. jula u popodnevnim časovima. Suzbijanje će se vršiti iz vazduha i sa zemlje, sredstvom protiv odraslih formi komaraca. Planirano je da akcija počne u 18h. Upozoravaju se pčelari da preparat šteti pčelama, te je neophodno da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana. U slučaju vremenskih neprilika akcija će biti odložena.

Tags:

POLITIKA