Oficiri, profesori i učenici Vojne gimnazije, Srednje stručne vojne škole i Vojne akademije boravili su 20. januara u Osnovnoj školi "Mlada pokolenja" i Gimnaziji "Mihajlo Pupin", gde su predstavili mogućnosti upisa u pomenute vojne škole: šta nude, šta dobijaju pored stipendija, koje predmete imaju u Vojnoj gimnaziji i Srednjoj stručnoj školi i koje studijske programe mogu da biraju  na Vojnoj akademiji.

Rozvrh online prednášok

    POLITIKA