Svaka limenka se računa

Pin It

U Samošu je 23. februara Nemanja Komatović iz RECAN fonda učenicima Osnovne škole "Lukrecija Ankucić" održao predavanje pod nazivom Svaka limenka se računa.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA