Žetva suncokreta ispod očekivanja

Pin It

Žetva suncokreta u opštini Kovačica počela je oko 12. avgusta. O rodu do sada požnjevenog govore poljoprivrednici iz Kovačice i Padine.

Novinari: Tatjana Bovdiš, Jan Špringel

POLITIKA