Predavanje pod nazivom "Paketni rojevi"

Štampa

Na poziv Društva pčelara Kovačice u prepodnvenim časovima u subotu 24. novembra održano je predavanje pod nazivom "Paketni rojevi".

Pred tridesetak pčelara iz Kovačičke opštine u velikoj sali MZ Kovačice održano je veoma zanimljivo i korisno predavanje pod nazivim "Paketni rojevi".

Paketni rojevi su novina u radu pčelera koja sa velikim uspehom stvaraju nova pčelinja društva koja su na jeftin i bezbedan način transportovana iz drugih delova ne samo naše zemlje nego i zemljine kugle.
Kako bezbedno rukovatai sa Paketnim rojevima i kako ih sa velikom sigurnošću smestiti u košnice.

Predavanje je držao gospodin Rade Kostadinović koji je licencirani predavač Saveza pčelara Srbije a koji je predavanje zasnovao na iskustvu sa pčelarske farme Jeftić–Oparić.

Nakon završetka predavanja kratku izjavu za naše vesti dao je i predavač Rade Kostadinović - predavač Saveza Pčelara Srbije o novini za naše pčelare a to je nov način transportovanja i ubacivanja paketnih rojeva u nove košnice.

Tags: