U opštini Kovačica smanjen broj korisnika socijalne pomoći

Pin It

Ujedinjene nacije su 9. avgust proglasile Danom siromašnih.

Siromaštvo je globalni problem sa kojim se suočavaju skoro sve zemlje u svetu. Prema procenama Ujedinjenih nacija na svetu ima preko 22 miliona ljudi koji žive u siromaštvu ili su na pragu siromaštva. U opštini Kovačica je smanjen broj porodica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, navodi Dušanka Petrak, direktorka Centra za socijalni rad u Kovačici.

POLITIKA