Kovačičko pozorište u godini pandemije

Pin It

U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici pored folklornog ansambla radi i amatersko pozorište. Glumci su iz objektivnih razloga imali u 2020. godini imanje aktivnosti nego ranijih godina. Opširnijeza naš program o tome kazuje direktor pomenute kulturne ustanove Janko Tomaš.

POLITIKA