Čitanje – najbolje učenje

Pin It

Na nedavno završenom naučno-edukativnom kampu „Mihajlo Pupin“ u Idvoru, mladi talenti su za naš program između ostalog govorili i o pročitanim knjigama koje preporučuju za čitanje.

POLITIKA