Galerija naivne umetnosti slavi 65. rođendan

Pin It

Na današnji dan pre 65 godina u Kovačici je osnovana Galerija naivne umetnosti. Od osnivanja do danas zadržala je status najznačajnijeg sedišta kulture u ovom mestu. Značajna uloga u afirmaciji likovnog života vojvođanskih Slovaka pripada upravo predstavnicima Kovačičke škole naivnih slikara: Martinu Jonašu, Zuzani Halupovoj, Janu Knjazovicu, Martinu Paluški, Janu Sokolu i Janu Venjarskom. Zahvaljujući ovim umetnicima i njihovim sledbenicima, likovna umetnost Slovaka u Vojvodini postala je poznata širom sveta. 

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA