Ukrštenice kao - cigarete

Pin It

 

Na prostoru udeljenom možda samo tri kilometra vazdušnom linijom u dva naselja naše opštine – Kovačici i Debeljači – rade dva kioska sa skoro identičnim imenom. Trafika „Darija“ u Kovačici ima naziv po prezimenu a kiosk „Daria“ u Debeljači po imenu druge vlasnice.

POLITIKA