Rad kontakt centra u Samošu

Pin It

Treće naselje u našoj opštini koje smo posetili i informisali se o radu kontakt centra je Samoš. O radu kol centra je govorila koordinatorka Jelena Trajković.

POLITIKA