Dodeljenje diplome polaznicima škole plivanja

Pin It

U okviru škole plivanja koja više od deset godina postoji na Relaksu, 14. juna su polaznicima dodeljenje diplome.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA