Slikarka Josipa Križanoviċ o svom umetničkom radu

Pin It

Pored sugrađanki Divne Lulić Jovčić i Evire Kiralj u Kovačici je tokom leta izlagala i treća slikarka iz Subotice Josipa Križanović.

POLITIKA