Članovi folklorne I muzičke sekcije iz Debeljače u Balatonsabadiju

Pin It

Debeljača i pobratimljeni grad Balatonsabadi  više od jedne decenije neguju uspešnu saradnju na polju obrazovanja I kulture, a u oviru kampa krajem juna upravo u Balatonsabadiju boravili su članovi folklorne I muziče sekcije Doma kulture iz Debeljače.

POLITIKA