Konkurs za Izbor najboljih sportista opštine Kovačica za 2016. godinu traje do 15. januara 2017. godine. Pojedinci ili klubovi treba prijave da dostave na adresu Sportskog saveza opština Kovačica u ulici Maršala Tita broj 50 ili donesu direktno saradniku za sport i fizičku kulturu Angeli Marić. Nominacije obavezno treba da sadrže lične podatke o predloženom pojedincu ili ekipi, mestu i datumu održanih takmičenja i fotokopije diploma kao dokaz o plasmanu.

POLITIKA