Licenciranje kuglaških sudija u Debeljači 4. oktobra

Pin It

Sudijska komisija Kuglaškog saveza Srbije donela je odluku da se održi Licenciranje sudija u Debeljači u nedelju 4. oktobra, u prostoriji kuglane, piše na zvanišnom sajtu Kuglaškog saveza Vojvodine.

Na ovo licenciranje mogudoći sve kuglaške sudije Vojvodine ili sudije koje matična organizacija predloži za napredovanje, jer ispunjavaju sve uslove za isto.

Na ovom licenciranju obaviće se i obuka za nove kuglaške sudije. Novi kandidati obavezno sa sobom moraju poneti 2 fotografije 3x4 cm.

Svi kandidati moraju obavezno poneti crvenu i plavu olovku, za ispunjavanje testa.

Termin licenciranja sudija je pomenuti 4. oktobar sa početkom u 15. časova. Komisija za obavlljanje licenciranja radiće u sastavu: predsednik Jovan Boda, kao i članovi Dragan Jovičić i Zita Tokai. 

Obavezno je prijavljivanje kandidata do 30. septembra kod Dragana Jovičića. Ukoliko se ne prijavi bar 10 kandidata licenciranje će biti odloženo.

Zainteresovani detaljnije informacije mogu pogledati na pomenutom sajtu Kuglaškog saveza Vojvodine. 

 

 

POLITIKA