Uspešna organizacija Spartak bala

Pin It

Šesnaestog februara je u Lovačkom domu u Debeljači održan tradicionalni Spartak bal.

POLITIKA