Štáb pre núdzové situácie obce Kovačica v týchto dňoch rozdhodol o ďalších preventívnych a potrebných opatreniach súvisiacich s novospôsobenou situáciou. Rozdelili masky, dezinfikovali verejné priestory a plánujú aj zorganizovať humanitárnu zbierku pre najohrozenejších občanov.

Vážení rodičia a žiaci, každú nedeľu vo večerných hodinách na web-ovej stránke TV OK zverejnený bude rozvrh vysielaní prednášok pre nasledujúci týždeň. A na konci každého dňa, kliknutím na určitýsi predmet, môžete odsledovať prednášku z daného predmetu.

POLITIKA