V niekdajší deň mladosti, 25. mája Základná škola maršala Tita v Padine oslavuje Deň ustanovizne. Žiaci a učitelia ho v tomto roku zaznamenali priliehavým kultúrno-umeleckým programom.

Druhý víkend osláv kovačického jubilea bol v znamení športu a gastronómie. Najviac udalostí bolo organizovaných v nedeľu 22. mája. Prvá z radu akcií bola fazuliáda.

 

V poradí 32. Beh Rádia televízie Srbska konal sa 13. mája o 10-tej hodine a v rovnaký čas bežali v mestách po celom Srbsku. Zúčastnili sa ho i naši obecní predškoláci a základoškoláci z Padiny, pokým Základná škola z Kovačice si organizáciu behu posunula na nedeľu 22.mája.

POLITIKA