V priebehu tohto týždňa sa v základnej škole v Kovačici udial trefný seminár o komunikácii, ktorý spoločne organizovala táto kovačická vzdelávacia ustanovizeň a lokálny súkromný podnik, ktorý aj finančne podporil realizáciu seminára. 

POLITIKA