Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá na základe odporúčania Pokrajinského sekretariátu zdravotníctva a Inštitútu verejného zdravia Vojvodiny prijal rozhodnutie o dočasnom pozastavení práce predškolských ustanovizní a základných a stredných škôl vo Vojvodine kvôli vysokému počtu ochorení na chrípku.

Chrípkové prázdniny budú trvať od 12. do 21. februára 2020.

V piatok, 31. januára, v novej galérii MÚR v Prešove sa konala slávnostná vernisáž k výstave obrazov popredného umelca z Kovačice Jána Glózika. Pomenovaná je Nostalgia a autor na nej predstavil časť svojej najnovšej tvorby, ako i obrazy, ktoré namaľoval pred časom, úhrnne 30 umeleckých diel.

POLITIKA