Kovačica v bežnom roku oslavuje úctyhodné jubielum – 220. výročie od príchodu prvých osídlencov. Miestne spoločenstvo Kovačica, za podpory Obce Kovačica, z toho dôvodu usporiada príležitostnú oslavu.

Miestne spoločnenstvo Padina v spolupráci s lokálnymi podnikmi a združeniami a za podpory občanov organizuje jarné upratovanie osady.

POLITIKA