Podľa evidencie Strediska pre sociálnu prácu Kovačica v Padine je 180 rodín, prijímateľov sociálneho finančného príspevku a všetkým sa dostal balík potravín, ktorý im na adresu doručili volontéri kontaktového strediska pri miestnom spoločenstve. 

Štáb pre núdzové situácie obce Kovačica v týchto dňoch rozdhodol o ďalších preventívnych a potrebných opatreniach súvisiacich s novospôsobenou situáciou. Rozdelili masky, dezinfikovali verejné priestory a plánujú aj zorganizovať humanitárnu zbierku pre najohrozenejších občanov.

POLITIKA