Ediția a 29-a a festivalului de muzică ușoară românească ”Tinerețea cântă – Uzdin 2017” s-a derulat vineri 15, respectiv sâmbătă 16 septembrie, pe scena Căminului cultural ”Doina”.

Conștienți de importanța pe care o are patrimoniul cultural în păstrarea identitații naționale, amatorii Căminului cultural ”Doina” din Uzdin în frunte cu directorul Marius Rămianțu, depun efort considerabil în vederea păstrării tezaurului bogat al românilor din Uzdin. Păstrarea lui trebuie să fie o preocupare continuă, imediată şi concentrată. Patrimoniul cultural este o moştenire pe care trebuie să o merităm.

Tags:

Ediţia a 57-a a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina s-a desfăşurat în perioada 17 – 19 august în localitatea Sărcia. În dorința de a prezenta publicului uzdinean programul Căminului Cultural ”Doina”  prezentat pe scena din Sărcia, dar și puncte noi, conducerea Căminului a prilejuit vineri, 25 august, evenimentul cultural artistic generic intitulat ”Amatorii Uzdinului”.

Tags:

POLITIKA