Domnul cel de nemurirea noastră – Eminescu la Uzdin

Pin It

La zidirea Soarelui, se ştie,/ Cerul a muncit o veşnicie,/ Noi, muncind întocmai, ne-am ales cu,/ Ne-am ales cu domnul Eminescu,/ Domnul cel de pasăre măiastră,/ Domnul cel de nemurirea noastră – Eminescu.
Suntem în cuvânt şi-n toate,/ Floare de latinitate/ Sub un cer cu stele sudice!/ De avem sau nu dreptate,/ De avem sau nu dreptate,/ Eminescu să ne judece!
- Fragment din poezia Eminescu de Grigore Vieru

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA