Nekome sitnica, nekome prepreka

Pin ItMeđunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.
U prilogu “Nekome sitnica, nekome prepreka” Boris Stoiljković i Ivana Lazarević otkrivaju sa kojim preprekama se suočavaju svakodnevno i predlažu na koji načim bi njihovi problemi mogli biti rešeni.

 

POLITIKA