Kovačica na tri mesta dobila prilazne rampe za osobe sa invaliditetom

Pin It

Na inicijativu opštine Kovačica, na tri mesta u Kovačici postavljene su prilazne rampe za osobe sa invaliditetom i teško pokretne osobe.

POLITIKA