Obeležena godišnjica smrti Vladimira Fijata

Pin It

U Samošu je 15. marta obeležena 60. godišnjica od smrti Vladimira Fijata, trgovačkog putnika, srpskog dobrovoljca, solunskog ratnika, kolekcionara i poslastičara na dvoru Karađorđevića, koji je Samošu ostavio vrednu zbirku umetničkih dela.

Rozvrh online prednášok

    POLITIKA