Jaroslav Kovač u Petnici po treći put

Pin It

Jaroslav Kovač,  učenik Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice, jedan je od talentovanih mladih ljudi čija je motivacija za dodatnim obrazovanjem uočena u prestižnoj istraživačkoj stanici Petnica. Jaroslav je tamo ove godine boravio po treći put.

POLITIKA