Rozvrh hodín od 25. mája do 29. mája

Pin It

25.05.2020/ pondelok
16.00 - ôsmaci: matematika - výpočet objemu a povrchu valca
16.30 - šiestaci: fyzika - tlak - počové úlohy
17.00 - druháci: matematika - hodina a minuta
17.30 - siedmaci: biológia - opakovanie
18.00 - prváci: matematika - peniaze26.05.2020/utorok
16.00- siedmaci: matematika - priama a nepriama úmernosť
16.30 - ôsmaci: biológia - kultúra ekologického správania
17.00 - tretiaci: matematika - poradie matematických operácii (cvičenie)
17.30 - šiestaci: biológia - poranenia a prvá pomoc, alkoholizmus
18.00 - štvrtáci: matematika - zlomky27.05.2020/streda
12.00 - ôsmaci: chémia - príprava na maturitu 1
12.30 - ôsmaci: fyzika - umelá radioaktivita - uplatnenie
13.00 - šiestaci: matematika - plošný obsah lichobežníka a deltoidu
13.30 - ôsmaci: dejepis - úlohy
14.00 –piataci: biológia - opakovanie (spolu s dejepisom)28.05.2020/štvrtok
12.00 - tretiaci: príroda a spoločnosť - opakovanie
12.30 - ôsmaci: chémia
13.00 -  siedmaci: fyzika
13.30 - siedmaci: dejepis
14.00 - piataci: zemepis
14.30 - šiestaci: dejepis29.05.2020/piatok:
16.00 – piataci: matematika - delenie zlomkov (spracovanie)
16.30 - tretiaci: príroda a spoločnosť - sistematizácia látky
17.00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť - Srbsko v priebehu storočí
17.30 - siedmaci: zemepis - antarktida
18.00 - šiestaci: zemepis - regionálny zemepis Európy
18.30 - hudobná kultúra - hymnické piesne

POLITIKA