Rozvrh hodín od 18. mája do 22. mája

Pin It

                                                                                                                              

18.05.2020/ pondelok
16:00 - piataci: matematika - Násobenie a delenie zlomku prorodzeným čislom n (cvičenie)
16:30 - šiestaci: fyzika
17:00 - druháci: matematika - Určovanie neznámeho delenca a deliteľa
17:30 - siedmaci: biológia - problemi v dospeivaní
18:00 - prváci: matematika - sčítanie čisel19.05.2020/utorok
16:00- siedmaci: matematika - pomer a úmera
16:30 - ôsmaci: biológia - Ekologické práva
17:00 - tretiaci: matematika - obvod obdĺžnika
17:30 - šiestaci: biológia - Človek a zdravie (ochrana pred bakteriálnimy infekciami)
18:00 - štvrtáci: matematika - nerovnice20.05.2020/streda
12:00 - šiestaci: matematika - plošný obsah robnobežníka a kosoštvorca
12:30 -ôsmaci: matematika - objem valca
13:00 - siedmaci: chémia - stechiometria
13:30 - ôsmaci: dejepis - zbierka úloh
14:00 –piataci: biológia - zdravá výživa a puberta21.05.2020/štvrtok
12:00 - šiestaci: dejepis - osmanská ríša od 16. do 18. storočia
12:30 - ôsmaci: chémia - vitaminy
13:00 -  siedmaci: zemepis - polárne oblasti
13:30 - siedmaci: dejepis - Srbi v Habzburskej monarchii
14:00 - piataci: zemepis - biosféra22.05.2020/piatok
16:00 - ôsmaci: fyzika - struktúra Atómu a prirodzená radioaktivita
16:30 - šiestaci: zemepis - regionálny zemepis Európy
17:00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť - Srbsko v priebehu storočí
17 :30 - siedmaci: fyzika - Zákon zachovania mechanickej energie, zmena energie a práca
18:00 - tretiaci: príroda a spoločnosť - Ekologický životný štíl

POLITIKA