Rozvrh hodín od 11. mája do 15. mája

Pin It

 

 

11:05:2020/ pondelok

16:00 - piataci: matematika - delenie zlomku prirodzeným číslom n
16:30 - šiestaci: fyzika - tlak tuhých telies
17:00 - druháci: matematika - určovanie neznámeho činiteľa
17:30 - siedmaci: biológia - zdravie, puberta a adolescencia
18:00 - prváci: matematika - odčítanie čísel12:05:2020/utorok

16:00- siedmaci: matematika - závislé veličiny a ích grafické znázornenie
16:30 - ôsmaci: biológia - odpad a recikláža
17:00 - tretiaci: matematika - meranie objemu kvapalin a meranie času
17:30 - šiestaci: biológia - patogenné organizmy
18:00 - štvrtáci: matematika - rovnice13:05:2020/streda

12:00 - šiestaci: matematika - plošný obsah obdĺžnika a štvorca
12:30 - ôsmaci: matematika - sieť a povrch valca
13:00 - siedmaci: chémia - látkové mnošstvo (Mol, Molova hmotnosť)
13:30 - ôsmaci: dejepis - výťazstvo antifašistov
14:00 – piataci: biológia - opakovanie14:05:2020/štvrtok

12:00 - šiestaci: dejepis - absolutistické monarchie
12:30 - ôsmaci: chémia - proteiny
13:00 - siedmaci: zemepis - obyvateľstvo Austrálie
13:30 - siedmaci: dejepis - Čierna Hora v 18. a polovicou 19. storočia
14:00 - piataci: zemepis - jazerá15:05:2020/piatok:

16:00 - ôsmaci: fyzika - potenciálna energia
16:30 - šiestaci: zemepis - územná integrita a spory
17:00 - štvrtáci: príroda a spoločnosť - o Slovákoch
17:30 - ôsmaci: zemepis - geografia lokálneho prostredia
18:00 - tretiaci: príroda a spoločnosť - ekologický životný štíl
18:30 - siedmaci: fyzika

 

POLITIKA