Rozvrh hodín od 27. apríla do 01. mája

Pin It

 

 

Pondelok, 27. apríla

 

16:00 piataci: dejepis - rímska kultúra

 

16:30 šiestaci: dejepis - humanizmus a renesancia

 

17:00 prváci: matematika - čísla prvej stovky

 

17:30 siedmaci: biológia - vylučovacia sústava

 

18:00 ôsmaci: biológia - udržateľný rozvoj

 


 

 

Utorok, 28. apríla

 

16:00 siedmaci: matematika - pravouhlá súradnjicová sústava v rovine

 

16:30 ôsmaci: matematika - valec (spracovanie)

 

17:00 tretiaci: príroda a spoločnosť - desaťročie, storočie a tisíscočie

 

17:30 šiestaci: biológia - vznik života na zemi

 

18:00 piataci: zemepis - hydrosféra

 


 

Streda, 29. apríla

 

12:00 piataci: matematika - nerovnice so sčitovaním a odčitovaním

 

12:30 druháci: matematika - násobenie a delenie (cvičenie)

 

13:00 siedmaci: chémia - chemické rovnice

 

13:30 ôsmaci: dejepis - antifašistické hnutia

 

14:00 štvrtáci: príroda a spoločnosť - Srbrsko v priebehu storočí

 

14:30 šiestaci: fyzika - hustota (opakovanie)

 


 

Štvrtok, 30. apríla

 

12:00 šiestaci: matematika - nerovnice s násobením a delením racionálnych čisel

 

12:30 ôsmaci: chémia - tuky a oleje

 

13:00 siedmaci: zemepis - Brazil a Argentina

 

13:30 siedmaci: dejepis - vláda obrancov ústavy

 

14:00 piataci: biológia - človek a zdravie

 

 


 

Piatok, 1. mája

 

Prvomájové sviatky

 

 

POLITIKA