Rozvrh hodín od 20. apríla do 24. apríla

Pin It

 


20.04.2020/ pondelok

 

Veľkonočné prázdniny

 21.04.2020/ utorok

16.30 – šiestaci: biológia - DNK, Gény a Chromozomy

17.00 – siedmaci: zemepis - Južná Amerika 2

17.30 – piataci: zemepis - Chidrosféra

18.00 – prváci: matematika - vzájomný vzťah sčítania a odčítania


22. 04. 2020 /streda

12.00 – šiestaci: dejepis - život v stredoveku

12.30 – siedmaci: dejepis - Srbská revolúcia

13.00 – piataci: biológia - rastliny a živočíchy

13.30 – ôsmaci: zemepis

14.00 – piataci: zemepis - atmosféra


23. 04 2020 / štvrtok

12.00 – šiestaci: fyzika - určovanie hustoty telies, počtové úlohy

12.30 – šiestaci: matematika - rovnice s násobením a deleníom racionálnych čísel

13.00 – siedmaci: zemepis

13.30 – piataci: dejepis - Rímska Ríša

14.00 – siedmaci: chémia - chemická analýza a sintéza

14.30 - šiestaci: fyzika - hustota telies


24. 04.2020/ piatok

16.00 – šiestaci: dejepis - novovek a objavy

16.30 – piataci: matematika

17.00 – siedmaci: dejepis - druhá vláda Miloša a Mihaila Obrenovića

17.30 – siedmaci: biológia - obehová sústava


18.00 – ôsmaci: chémia - Chemické vlastnosti karboxilovych kyselín

18.30 – šiestaci: fyzika


 

 

 

POLITIKA