Rozvrh hodín od 13. apríla do 17. apríla

Štampa

 

 

pondelok, utorok – Veľkonočné prázdniny

 

15.04.2020/streda

 

12:00 - šiestaci: fyzika - hustota telesa, priemerná hustota

 

12:30 - siedmaci: zemepis - Južná Amerika

 

13:00 - štvrtáci: matematika - násobenie a delenie súčtu a rozdielu

 

13:30 - ôsmaci: zemepis - integračné procesi v Európe a vo svete

 

14:00 - siedmaci: fyzika - mechanická práca - upevňovanie

 

16.04.2020/štvrtok

 

12:00 - piataci: dejepis - Rímska republika

 

12:30 - siedmaci: matematika - kruhový výsek a medzikružie

 

13:00 – šiestaci: zemepis - štátne hranice, hlavné mesto a forma vlády

 

13:30 - ôsmaci: biológia - životné prostredie a udržateľný rozvoj

 

 

17.04.2020– 20.04.2020

 

Veľkonočné prázdniny