Oltárny krúžok žien SEAVC Kovačica II oslávil 30 rokov činnosti

Štampa

(VIDEO)