500 rokov reformácie znázornené štetcom Jána Glózika

Štampa

(VIDEO)