Interview s maestrom Jankom Siromom

Pin It

Dňa 30. júna 2017 na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v Českej Republike MgA. Janko Siroma 30. marca obhájil a 30. júna bol slávnostne promovaný a získal akademický titul doktor Ph.D.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA