Aj Kovačica má mladé futbalové nádeje

Pin It

Najmladší zanietenci futbalu z Kovačice si v poslednú septembrovú nedeľu na teréne Športového centra Slávia zahrali zápas proti uzdínskemu pionierskemu tímu.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA